top of page

Novice Karate Group (ages 8 & up)

Public·7 members
Trevors Hardin
Trevors Hardin

Komunidad Noon At Ngayon Grade 2


Hinihikayat ka naming manatiling napapanahon sa lahat ng iyong mga inerekomendang bakuna. Ito ang pinakamabisang paraan upang maprotektuhan kayo, ang inyong pamilya at ang inyong komunidad laban sa COVID-19. Ito ay lalong mahalaga dahil may mga ibang klaseng coronavirus ang mabilis na kumakalat ngayon sa Estados Unidos.
Komunidad Noon At Ngayon Grade 2


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftinourl.com%2F2ubpoD&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2ZTc4cYbHorYr4W3YqS6WYSome of the worksheets displayed are Araling panlipunan, Komunidad noon at ngayon grade 2, Pointers for review araling panlipunan, Araling panlipunan, Mga pangunahing kasanayan sa kalusugan at kaligtasan, Department of education, Edukasyon sa pagpapakatao, Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang pilipino.


Para po sa akin, ang komunidad ponatin noon ay malinis, maayos atmaganda dahil wala pang mga gusalina tinayo.Sa ngayon ang ating kumunidad ayunti-unting nagbabago at nawawala naang likas na yaman.(Ang mga bata ay kumuha ng papel)


Tumuloy ang tanghalang ito sa Seattle, kung saan tumira si Bulosan noong huling kalahating-dekada ng kaniyang buhay hanggang sa kaniyang biglang pagkamatay noong 1956. Ipinakita ng tanghalang ito ang mga kasalutan ni Bulosan para sa unyon ng mga Pilipinong trabahador ng mga kanariya); ang lumalaganap na pag-aalala sa pagsisikap dulot ng paglaban sa Pananakop sa Pilipinas; at saka sa mas malaking radikal na komunidad ng mga kaibigan at kakosa na tumulong sa kaniya. Itinatanghal din ang mga seleksiyon galing sa masaganang talaksan ng FBI. Sa katapusan, inilarawan ng tanghalan ang pamana ni Bulosan, tinatanaw ang mga madla na nabigyan-sigla mula sa kaniyang mga salita at paggawa.


Ang pinakamahusay na proteksyon ay ang mabakunahan. Ang mga taong ganap na nabakunahan ay maaari na ngayong gumawa ng mas maraming bagay nang ligtas (website sa Ingles) at nakakatulong silang mabawasan ang COVID-19 sa komunidad.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page